top of page

Súdne vymáhanie pohľadávok

Poskytujeme právnu pomoc pri vymáhaní pohľadávok súdnou a exekučnou cestou, najmä:

zastupovanie v súdnom konaní
podávanie žalôb
právna analýza pohľadávky
súdne vymáhanie pohľadávky
zastupovanie v exekučnom konaní
overenie  a posúdenie pohľadávky, resp. dlžníka
zastupovanie veriteľa v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
 

bottom of page