top of page

Rodinné právo

Pomáhame s právnymi službami ľuďom, ktorí sa dostali do ťažkých životných situácií, napríklad:

zastupovanie pri rozvode
vymáhanie výživného
zisťovanie otcovstva
vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

bottom of page