top of page

Pozemkové právo

Poskytuje právne poradenstvo pri kúpe

nehnutelnosti, najmä: 

kúpa, predaj, darovanie, zámena, prenájom a výpožička nehnuteľností
vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva
vypracovanie zmlúv a určovacích žalôb 
bezdôvodné obohatenie

bottom of page