top of page

Obchodný register

Súčasťou našich právnych služieb sú aj rôzne podanie najmä:

zápisy, zmeny, výmazy do obchodného registra

vypracovanie potrebnej dokumentácie - listiny ( zápisnica z valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného spoločníka)

zápis konečných užívateľov výhod 

živnostenský register

bottom of page