top of page

Obchodné spoločnosti a družstvá

Poskytujeme komplexné právne služby spojené s obchodnou spoločnosťou a družstvom, najmä:

založenie obchodnej spoločnosti / družstva
zmena právnej formy obchodnej spoločnosti / družstva
likvidácia obchodnej spoločnosti / družstva
zvyšovanie a znižovanie základného imania
príprava a zabezpečovanie valných zhromaždení,  členských schôdzí, zastupovanie spoločníkov, akcionárov a členov družstva

bottom of page