top of page

Komunálne právo

Naše právne služby poskytujeme v oblasti komunálneho práva najmä:

vypracovanie uznesení a všeobecne záväzných nariadení
účasť na obecných zastupiteľstvách
právne poradenstvo starostom a poslancom
právne poradenstvo obciam a ich zastupovanie 

bottom of page